preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ferdinandovac

 > Natječaji
Natječaji


Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice matematike, učitelja/ice fizike i učitelja/ice engleskog jezika

Autor: Danijela Begović Jankić, 16. 10. 2018. 11:30

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice matematike

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice fizike

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika

 [više]

Natječaj za zapošljavanje učitelja/ice matematike, engleskog jezika i fizike

Autor: Danijela Begović Jankić, 2. 10. 2018. 08:31

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje učitelja/ice matematike, engleskog jezika i fizike. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice matematike i učitelja/ice fizike

Autor: Danijela Begović Jankić, 28. 3. 2018. 10:52

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice matematike

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice fizike

 [više]

Natječaj za zapošljavanje učitelja/ice fizike

Autor: Danijela Begović Jankić, 14. 3. 2018. 07:42

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje učitelja/ice fizike. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Natječaj za zapošljavanje učitelja/ice matematike

Autor: Danijela Begović Jankić, 1. 3. 2018. 07:17

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje učitelja/ice matematike. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 2. 2. 2018. 11:30

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika

 [više]

Natječaj za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika

Autor: Danijela Begović Jankić, 11. 1. 2018. 07:44

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika i učitelja/ice matematike

Autor: Danijela Begović Jankić, 7. 11. 2017. 13:25

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika 

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice matematike 

 [više]

Natječaj za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika i učitelja/ice matematike

Autor: Danijela Begović Jankić, 23. 10. 2017. 07:36

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika i učitelja/ice matematike na neodređeno vrijeme. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Poništenje natječaja za zapošljavanje

Autor: Danijela Begović Jankić, 20. 10. 2017. 12:08

20. listopada 2017. donesena je Odluka o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice engleskog jezika i Odluka o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice matematike. Odluke možete pogledati ovdje.

 [više]

Natječaj za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika i učitelja/ice matematike

Autor: Danijela Begović Jankić, 16. 10. 2017. 07:32

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika i učitelja/ice matematike. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje pomoćnika/ce u nastavi

Autor: Danijela Begović Jankić, 25. 8. 2017. 10:55

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje pomoćnika/ce u nastavi pogledajte ovdje.

 [više]

Natječaj - pomoćnik/ca u nastavi

Autor: Danijela Begović Jankić, 9. 8. 2017. 07:00

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za pomoćnika/cu u nastavi. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje pomoćnika/ce u nastavi

Autor: Danijela Begović Jankić, 7. 3. 2017. 12:57

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje pomoćnika/ce u nastavi pogledajte ovdje.

 

 [više]

Natječaj - pomoćnik/ca u nastavi

Autor: Danijela Begović Jankić, 21. 2. 2017. 08:57

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za pomoćnika/cu u nastavi. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Obavijest o ishodu natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Autor: Danijela Begović Jankić, 13. 2. 2017. 14:46

Obavijest o ishodu natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole pogledajte ovdje.

 [više]

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice kemije

Autor: Danijela Begović Jankić, 12. 1. 2017. 12:54

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice kemije pogledajte ovdje.

 [više]

Natječaj - učitelj/ica kemije

Autor: Danijela Begović Jankić, 29. 12. 2016. 08:00

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za učitelja/icu kemije. Tekst natječaja pogledajte ovdje.

 [više]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Autor: Danijela Begović Jankić, 28. 12. 2016. 07:29

Školski odbor Osnovne škole Ferdinandovac donio je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 [više]

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje pomoćnika/ce u nastavi

Autor: Danijela Begović Jankić, 30. 8. 2016. 07:04

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje pomoćnika/ce u nastavi možete vidjeti ovdje.

 [više]

Natječaj - pomoćnik/ca u nastavi

Autor: Danijela Begović Jankić, 10. 8. 2016. 07:00

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za pomoćnika/cu u nastavi. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje spremača/spremačice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 6. 7. 2016. 09:26

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje spremača/spremačice možete vidjeti u priloženom dokumentu.

 [više]

Natječaj - spremač/spremačica

Autor: Jelena Bobovec, 15. 6. 2016. 08:33

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za radno mjesto spremača/spremačice. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Natječaj - učitelj/ica engleskog jezika

Autor: Jelena Bobovec, 12. 10. 2015. 09:29

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za učitelja/icu engleskog jezika. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Javni poziv za prijam kandidata na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/učiteljice razredne nastave

Autor: Jelena Bobovec, 21. 8. 2015. 14:38

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje javni poziv za prijam kandidata na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/učiteljice razredne nastave. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Natječaj - učitelj/ica likovne kulture

Autor: Silvija Jularić, 17. 2. 2015. 10:17

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za učitelja/icu likovne kulture. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Natječaj - učitelj/ica kemije

Autor: Silvija Jularić, 9. 1. 2015. 07:11

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za učitelja/icu kemije. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Natječaj za tajnika / tajnicu škole

Autor: Silvija Jularić, 4. 12. 2014. 01:06

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za tajnika / tajnicu škole. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Natječaj za zapošljavanje

Autor: Silvija Jularić, 20. 10. 2014. 07:57

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za učitelja/icu razredne nastave, hrvatskog jezika, prirode i kemije. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Natječaj za zapošljavanje kroz program Javnog rada – Mladi za mlade – pomagači u nastavi

Autor: Silvija Jularić, 28. 8. 2014. 16:15

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za pomagača/icu u nastavi. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Natječaj - učitelj/ica kemije i biologije/prirode

Autor: Silvija Jularić, 17. 2. 2014. 08:53

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za učitelja/icu kemije i biologije/prirode. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Natječaj - učitelj/ica hrvatskog jezika i pedagog/inja

Autor: Silvija Jularić, 16. 9. 2013. 14:13

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za učitelja/icu hrvatskog jezika i pedagoga/inju. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Natječaj - osobni pomagač/ica u nastavi

Autor: Silvija Jularić, 22. 8. 2013. 07:11

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za osobnog pomagača/icu u nastavi. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12), OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC, Dravska 66, 48356 Ferdinandovac objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme – ukupno 20 sati tjedno.

Uvjeti: prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (originalnu diplomu ili ovjerenu presliku), domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave dostaviti na adresu škole s naznakom „za natječaj“ u roku od 8 dana od objave natječaja.

Natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i na web stranicama škole 04.12.2012. godine.

 

 

 

 

 

Temeljem članka 127. i 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11 ) i članka 51. Statuta Osnovne škole Ferdinandovac, Školski odbor Osnovne škole Ferdinandovac raspisuje

 

                                                                                                                                                 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Natječaj je objavljen u Večernjem listu 29.12.2011. godine.

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja/icu ili stručnog suradnika/icu, a ima najmanje višu stručnu spremu i 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

 

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis
  • diplomu
  • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda škole i ovjerena preslika radne knjižice)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja
  • domovnicu
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na adresu: Osnovna škola Ferdinandovac, Dravska 66, 48356 Ferdinandovac, - n/r Školskom odboru, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za ravnatelja - ne otvaraj“.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC, Dravska 66, 48356 Ferdinandovac objavljuje 12.10.2011.

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. učitelja engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 13 sati tjedno

2. učitelja njemačkog jezika – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno

3. učitelja fizike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 12 sati tjedno

4. učitelja hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno.

Uvjeti: prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (originalnu diplomu ili ovjerenu presliku), domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave dostaviti na adresu škole s naznakom „za natječaj“ u roku od 8 dana od objave natječaja.


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 

Ekatalog

 

Eko škola Ferdinandovac

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Ferdinandovac / Dravska 66, HR-48356 Ferdinandovac / os-ferdinandovac.skole.hr / ured@os-ferdinandovac.skole.hr
preskoči na navigaciju