preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ferdinandovac

 > Natječaji
Natječaji


Obavijest o rezultatima natječaja - učitelj/ica fizike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 24. 3. 2021. 09:51

Osnovna škola Ferdinandovac objavljuje rezultate natječaja za zapošljavanje učitelja/ice fizike koje možete pogledati klikom na više.

 [više]

Odluka Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja/ice fizike

Autor: Danijela Begović Jankić, 17. 3. 2021. 09:01

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja/ice fizike utvrdilo je da jedina prijavljena kandidatkinja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja (neodgovarajuća stručna sprema) te je, sukladno članku 11. stavku 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ferdinandovac, prema prijedlogu ravnatelja, Povjerenstvo odlučilo da se neće provesti procjena odnosno vrednovanje prijavljenih kandidata. 

 

 [više]

Natječaj za zapošljavanje učitelja/ice fizike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 4. 3. 2021. 07:27

Osnovna škola Ferdinandovac objavljuje natječaj za zapošljavanje učitelja/ice fizike. Za detalje kliknite na više.

 [više]

Obavijest o rezultatima natječaja - učitelj/ica matematike i kuhar/ica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 5. 2. 2021. 07:18

Osnovna škola Ferdinandovac objavljuje rezultate natječaja za zapošljavanje učitelja/ice matematike i kuhara/ice koje možete pogledati klikom na više.

 [više]

Poziv na testiranje kandidatima natječaja za zapošljavanje kuhara/ice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 28. 1. 2021. 12:05

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata natječaja za zapošljavanje kuhara/ice upućuje Poziv na usmeno testiranje kandidatima koji ispunjavaju natječajne uvjete te čije su prijave pravodobne i potpune.

Poziv s popisom kandidata i terminima testiranja pogledajte klikom na više.

 [više]

Odluka Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja/ice matematike

Autor: Danijela Begović Jankić, 28. 1. 2021. 12:05

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja/ice matematike utvrdilo je da niti jedan prijavljeni kandidat ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja (neodgovarajuća stručna sprema) te je, sukladno članku 11. stavku 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ferdinandovac, prema prijedlogu ravnatelja, Povjerenstvo odlučilo da se neće provesti procjena odnosno vrednovanje prijavljenih kandidata.

 [više]

Natječaj za zapošljavanje kuhara/ice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 18. 1. 2021. 08:19

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje kuhara/ice. Za detalje kliknite na više.

 [više]

Natječaj za zapošljavanje učitelja/ice matematike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 18. 1. 2021. 08:17

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje učitelja/ice matematike. Za detalje kliknite na više.

 [više]

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice i kuhara/ice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 28. 9. 2020. 12:16

Osnovna škola Ferdinandovac objavljuje obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje učitelja/ice matematike, fizike, njemačkog jezika, informatike te obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje kuhara/ice.

Obavijesti pogledajte klikom na više.

 [više]

Natječaj za zapošljavanje kuhara/ice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 25. 8. 2020. 07:25

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje kuhara/ice. Za detalje kliknite na više.

 [više]

Natječaj za zapošljavanje učitelja/ice matematike, fizike, njemačkog jezika i informatike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 25. 8. 2020. 07:23

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje učitelja/ice matematike, fizike, njemačkog jezika i informatike. Za detalje kliknite na više.

 [više]

Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 30. 7. 2020. 14:20

Osnovna škola Ferdinandovac objavljuje obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole.

Obavijest možete vidjeti klikom na više.

 [više]

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ferdinandovac Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 19. 6. 2020. 16:43

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ferdinandovac objavljen je u "Narodnim novinama" broj 70/20. dana 19. lipnja 2020. godine i na mrežnim stranicama Osnovne škole Ferdinandovac dana 19. lipnja 2020. godine. 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" i na mrežnim stranicama Osnovne škole Ferdinandovac.

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ferdinandovac možete vidjeti klikom na više.

 [više]

Odluka o ne zasnivanju radnog odnosa učitelja/ice kemije

Autor: Danijela Begović Jankić, 11. 5. 2020. 12:51

Odluka o ne zasnivanju radnog odnosa učitelja/ice kemije po raspisanom natječaju

 [više]

Obavijest kandidatima natječaja-učitelj/ica kemije

Autor: Danijela Begović Jankić, 20. 3. 2020. 11:13

Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj za zapošljavanje učitelja/ice kemije 

 [više]

Natječaj za zapošljavanje učitelja/ice kemije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 11. 3. 2020. 07:25

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje učitelja/ice kemije. Za detalje kliknite na više.

 [više]

Obavijest o rezultatima natječaja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danijela Begović Jankić, 6. 3. 2020. 09:21

Osnovna škola Ferdinandovac objavljuje rezultate natječaja za zapošljavanje učitelja/ice matematike, fizike i njemačkog jezika koje možete pogledati klikom na više.

 [više]

Odluka Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

Autor: Danijela Begović Jankić, 26. 2. 2020. 11:45

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje učitelja/ice matematike, fizike i njemačkog jezika utvrdilo je da niti jedan prijavljeni kandidat ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja (neodgovarajuća stručna sprema) te je, sukladno članku 11. stavku 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ferdinandovac, prema prijedlogu ravnatelja, Povjerenstvo odlučilo da se neće provesti procjena odnosno vrednovanje prijavljenih kandidata.

 [više]

Natječaj za zapošljavanje učitelja/ice matematike, fizike i njemačkog jezika

Autor: Danijela Begović Jankić, 13. 2. 2020. 07:26

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje učitelja/ice matematike, fizike i njemačkog jezika. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Natječaj za zapošljavanje učitelja/ice kemije i fizike

Autor: Danijela Begović Jankić, 10. 10. 2019. 07:12

Osnovna škola Ferdinandovac raspisuje natječaj za zapošljavanje učitelja/ice kemije i fizike. Za detalje kliknite ovdje.

 [više]

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje stručnog suradnika pedagoga/stručne suradnice pedagoginje

Autor: Danijela Begović Jankić, 19. 3. 2019. 09:38

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje stručnog suradnika pedagoga/stručne suradnice pedagoginje

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12), OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC, Dravska 66, 48356 Ferdinandovac objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme – ukupno 20 sati tjedno.

Uvjeti: prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (originalnu diplomu ili ovjerenu presliku), domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave dostaviti na adresu škole s naznakom „za natječaj“ u roku od 8 dana od objave natječaja.

Natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i na web stranicama škole 04.12.2012. godine.

 

 

 

 

 

Temeljem članka 127. i 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11 ) i članka 51. Statuta Osnovne škole Ferdinandovac, Školski odbor Osnovne škole Ferdinandovac raspisuje

 

                                                                                                                                                 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Natječaj je objavljen u Večernjem listu 29.12.2011. godine.

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja/icu ili stručnog suradnika/icu, a ima najmanje višu stručnu spremu i 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

 

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis
  • diplomu
  • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda škole i ovjerena preslika radne knjižice)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja
  • domovnicu
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na adresu: Osnovna škola Ferdinandovac, Dravska 66, 48356 Ferdinandovac, - n/r Školskom odboru, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za ravnatelja - ne otvaraj“.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC, Dravska 66, 48356 Ferdinandovac objavljuje 12.10.2011.

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. učitelja engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 13 sati tjedno

2. učitelja njemačkog jezika – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno

3. učitelja fizike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 12 sati tjedno

4. učitelja hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno.

Uvjeti: prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (originalnu diplomu ili ovjerenu presliku), domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave dostaviti na adresu škole s naznakom „za natječaj“ u roku od 8 dana od objave natječaja.


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Ekatalog

Svi u školi, svi pri stolu 5

CMS za škole logo
Osnovna škola Ferdinandovac / Dravska 66, HR-48356 Ferdinandovac / os-ferdinandovac.skole.hr / ured@os-ferdinandovac.skole.hr
preskoči na navigaciju